Storm over Europa. Islam – fred eller trussel?

 

Bogen fokuserer på spændingsfeltet mellem Islam og den europæiske kristne kultur. Spørgsmålet, som mange europæere stiller, er, om Øst og Vest kan mødes i fredelig sameksistens – eller om der i løbet af de næste årtier vil komme alvorlige konfrontationer mellem de to kulturer. 14 forfattere: religionshistorikere, sociologer, teologer, filosoffer, lærere og journalister giver deres svar på muligheden for fredelig sameksistens mellem tilhængere af en fundamentalistisk lovreligion og den frie kristne verden.

 

Antologiens forfattere er: Poul E. Andersen, cand. theol., forfatter; Mogens Wenzel Andreasen, cand. pæd., forfatter; Kåre Bluitgen, forfatter/journalist; Helle Merete Brix, journalist/forfatter; Kirsten Damgaard, cand. pæd. psych, forfatter; Jørgen Grimstrup, cand. mag i historie og geografi; Torben Hansen, historiker/forfatter,; Henrik Gade Jensen, mag. art. i filosofi; Thue D. Kærhus, cand. phil, højskoleforstander; Britta Mogensen, mag. scient. i antropologi, forfatter; Lone Nørgaard, lektor, cand. mag., forfatter; Tim Pallis, forfatter; Carsten Ringmose, cand. mag., forfatter; Kai Sørlander, filosof, forfatter; Tabita Wulff, journalist/forfatter.

 

Læs mit indlæg i antologien, der afslører hvor mange muslimer, der i dag bor i Danmark. "Den trojanske hest?"

 

 

 

 

Storm over Europa

2006, 256 s. Holkenfeldt 3, kr. 285,-)

 

 

 

 

 

 

 

  Uddrag fra bogen: